Principes van Aikido

Aikido kan je in 3 hoofdprincipes verdelen. Deze principes kan je als handleiding gebruiken om jezelf te ontwikkelen in aikido. Kennis hiervan is uitermate belangrijk. Zij worden hier kort samengevat:

Ki no Nagare
Ki no Nagare is de vloeiende beweging. Omdat men met aikido met de kracht van een ander werkt is het noodzakelijk dat deze stroom van energie/kracht niet stopt. Ook mentaal is het beter als er geen onderbrekingen zijn. Als men geconcentreerd blijft heeft dat een positieve invloed op datgene waar men mee bezig is.

Ma-Ai
Ma-Ai is de relatief goede afstand/timing. Met Aikido leer je een relatief goede afstand te houden tegenover je tegenstander. Men leert situaties goed in te schatten. In de krijgskunst is het maken van een foute keuze fataal. Het is van levensbelang om de juiste keuzes met de juiste timing te maken.

Shisei
Shisei is de houding, zowel de fysieke als de mentale houding. De houding is niet alleen belangrijk in conflicten. Het is tevens ook de houding die men in het leven heeft. Wat men uitstraalt naar de buitenwereld heeft ook invloed op jou als persoon. Een goede houding wordt niet uit balans gebracht. Op die manier kan men iedere situatie accepteren zoals deze is en er juist naar handelen.


Deze principes worden zeer uitgebreid behandeld in de lessen. Alle drie de principes maken één geheel. Ook is belangrijk om te melden dat wij alles eraan doen om deze drie principes te verstoren bij onze tegenstanders.

Er zijn nog veel meer belangrijke aspecten binnen aikido, lessen en manieren van denken die kunnen helpen om aikido beter te begrijpen. Maar deze sluiten altijd aan op één van de bovenstaande principes.

terug ...