Like a fossil tree. From wich we gather no flowers. Sad has been my life. Fated no fruit to produce. (Zijn gedicht voor hij seppuku pleegde)

- Minamoto Yorimasa -

Historie van de Samurai

Aikido is, wat men al kan lezen in het artikel 'Wat is Aikido?', een krijgskunst afkomstig van samurai gevechtstechnieken en tradities.

Hoe meer men leest over de levenswijze, achtergrond van deze zeer bekende krijgers hoe meer men begrijpt waar men mee bezig is. De gedachtes, de discipline en wijze van leven komen allemaal terug in iedere krijgskunst afkomstig uit Japan.

Hier volgt een beknopte chronologische lijst vanaf het ontstaan van de samurai tot het het "einde".

10e eeuw
De eerste keer dat men de term samurai gebruikt. In deze tijd was het puur in militaire context, zij die dienen. Het was de wachters functie van de hoofdstad (toentertijd Kyoto). Later werd dit een algemene naam voor een militair die een landheer diende.

11e eeuw
2 grote clans, Taira en Minamoto zetten met hun Gempei Oorlog het voorbeeld voor de samurai. Kunst van het boogschieten, gewapende en ongewapende krijgskunst, po√ęzie, geweld, integriteit, loyaliteit, rituele zelfmoord en andere kunsten waren hoog in aanzien in de ogen van de krijger, vanaf deze oorlog veranderde de normen en waarden van de samurai.

De Minamoto clan is degene die als eerste de permanente titel als Shogun claimt. Militaire dictator over Japan, waar de keizer een figuur werd van religie maar zonder enige politieke macht.

13e eeuw
Genghis Khan verovert landen van Korea tot Polen. Probeerde tot 2 keer toe Japan binnen te vallen, zonder succes.

14e eeuw
Nanbokucho Oorlog, de keizer in het zuiden claimde de echte keizer te zijn en wilde de macht overnemen. De noordelijke Keizer in Kyoto verdedigde zijn positie als echte keizer. Dit werd snel verholpen door de samurai legers waardoor hun positie nogmaals werd versterkt sinds de Gempei Oorlog en Mongoolse Invasie.

Dit had als gevolg dat de Ashikaga Clan (afstammelingen van de Minamoto Clan) 200 jaar konden regeren.

15e eeuw
Onin Oorlog, 1467 tot 1476. De Ashikaga konden de vele samurai families niet uit elkaar houden waardoor overal disputen ontstonden over land. Totdat 1 van deze problemen het hart van de regering raakte.

Een beschaamde Shogun, een verwoeste Kyoto aan het einde van deze oorlog, en er waren nog heel veel burgeroorlogen overal aan de gang. Dit werd de voorloper van de Sengoku Jidai.

16e eeuw
Sengoku Jidai, de periode van onrustige staten brak aan. Nieuwe leiders kwamen naar voren en noemde zichzelf de daimyo (letterlijk grote namen).

Oorlogen werden anders gevoerd, men had grote, goed getrainde legers nodig, goede wapens en met de komst van de vuurwapens werd het een revolutie in Japanse oorlogvoering genoemd.

Het werd een strijd voor de sterkste daimyo, Oda Nobunaga was de uiteindelijke overwinnaar. Na een plotse dood van deze beroemde shogun werd Toyotomi Hideyoshi, een trouwe samurai generaal, leider van het land maar door zijn integere bedoelingen heeft hij zichzelf nooit shogun genoemd, al was hij wel machtiger dan welke shogun er tot die tijd was geweest.

Totdat Hideyoshi China wilde overnemen. In 1592 viel hij Korea binnen, Ming China pakte de uitdaging aan en een grootse oorlog begon. Uiteindelijk kwamen ze niet ver en het enige wat overbleef was een verwoest buurland.

Na zijn dood volgde zijn 5 jaar oude zoon hem op, maar dat zou niet lang duren. Er ontstonden 2 kanten.

17e eeuw
De kant die Hideyoshi wilde blijven volgen en een kant die de toekomst in Tokugawa Ieyasu zagen. De 2 kanten kwamen samen in de slag van Sekigahara in het jaar 1600.

Tokugawa was overwinnaar in deze grootste en belangrijkste slag in Japanse geschiedenis. In de komende 2,5 eeuwen zouden slechts 2 magere pogingen zijn geweest om het Tokugawa shogunaat omver te werpen.

1 van deze pogingen was de Shimabara Rebellie, die extreem Christelijke elementen had. De regering vertrouwde de Katholieken en Christenen niet meer omdat zij vaak tussenpersonen waren om de rebellen aan wapens te helpen. En Portugezen hielpen zelfs sommige daimyo in bepaalde slagen.

In 1639 werden de grenzen dicht gegooid en alle buitenlanders verbannen van het Heilige land. China en Korea bleven handelscontacten, het enige contact wat men had vanuit Europa waren de Hollanders.

19e eeuw
Pas in 1853 tekende de shogun, bang voor de technologie en legers die de Amerikanen, Engelsen en andere landen met zich meebrachten, verdragen met andere landen. Traditionalisten vonden dit maar helemaal niets, daimyo van Satsuma waren er zo op tegen dat ze het shogunaat omver wilde werpen en de keizer de macht wilde geven. Met hun slogan 'Sonno Joi' (Heil de Keizer en weg met barbaren) begonnen zij een burgeroorlog en slaagde er in het shogunaat te verwerpen maar de Keizer sloot alsnog niet de grenzen voor Gai-jin, buitenlanders. Dit kondigde het einde aan van de samurai, de Meiji Restoratie (1868) zorgde ervoor dat de westerse cultuur compleet integreerde in de Japanse cultuur. Samurai waren overbodig en het dragen van zwaarden werd verboden.

De laatste echte samurai die ironisch de Meiji Keizer aan de macht hadden geholpen streden in naam van de Keizer in Satsuma de laatste strijd in 1877.

Hierna werd de samurai cultuur slechts een herinnering die de hele natie zou inspireren, zijn tegenstanders zou doen beven en zijn bondgenoten zou verbazen.

The moon, like you,
is far away from me, but it's our sole memento:
if you look and recall our past through it,
we can be one mind.
- Saigo Takamori

Een gedicht van Saigo Takamori leider van Satsuma, de laatste samurai die vochten voor het oude Japan.


Deze beknopte geschiedenis laat maar een kleine fractie van de ontwikkeling van de samurai zien.

(2008-11-23)

 

Klik hier om terug te gaan naar de artikelen.